450 jaar oude taalwet herontdekt

Foto: portret van Elizabeth I in kroningsmantel

Aandacht voor minderheidstalen is niets nieuws, dat blijkt uit een wetstekst uit 1563 die is teruggevonden.

Door Stieneke Ritzema

De wet werd aangenomen tijdens de regering van koning Elizabeth I en moest ervoor zorgen dat de Bijbel in het Welsh vertaald werd. Het Welsh is een Keltische taal die vooral in Wales gesproken wordt. Voordat de nieuwe Bijbelvertaling er was, had men alleen de beschikking over een Latijnse of Engelse Bijbel. Veel van de bewoners van Wales konden die talen echter niet goed verstaan.

De vertaling in het Welsh werd in 1588 voltooid door bisschop Morgan, die toen nog dominee was in de kerk van Llanrhaeadr ym Mochnant. Net zoals de Statenvertaling veel heeft bijgedragen aan de Nederlandse taal heeft ook de vertaling in het Welsh die taal goed gedaan. Door de vertaling werd er een geschreven standaard van de taal opgesteld. Ook heeft de vertaling bijgedragen aan het in stand houden van het Welsh, dat nog steeds gesproken wordt.

Foto: portret van Elizabeth I in kroningsmantel

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

Leestips