De Statenbijbel van 1657

Foto: Johannes Bogerman (1576-1637), een van de vertalers die aan de Statenvertaling werkte

Op de dbnl-website staan veel mooie gedigitaliseerde boeken. Een van de nieuwe aanwinsten is de tweede, herziene editie van de Statenvertaling. Een editie die je waarschijnlijk beter kent dan de eerste.

Door Stieneke Ritzema

In 1637 verscheen de eerste editie van de Statenvertaling. Het was niet de eerste Nederlandstalige Bijbel, maar de Statenvertaling onderscheidde zich door zo dicht mogelijk bij de grondtaal te blijven. Ook bevatte hij in tegenstelling tot veel andere vertalingen alle Bijbelboeken. Het eerste Nederlandstalige gedrukte boek, de Delftse Bijbel (1477), bevatte bijvoorbeeld alleen het Oude Testament, zonder de Psalmen, waarschijnlijk om er voor te zorgen dat het boek enigszins betaalbaar bleef.

Zoals je bij zo’n groot project kunt verwachten, bevatte de eerste editie van de Statenvertaling nog fouten. In 1657 verscheen daarom een editie waarin de fouten die men achterhaald had, hersteld werden. Deze editie, niet die van 1637, was in de eeuwen daarna de standaard, de corrigeerbijbel, waaraan andere edities van de Statenvertaling getoetst werden.

Foto: Johannes Bogerman (1576-1637), een van de vertalers die aan de Statenvertaling werkte

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

Leestips