De uitvinding van de komma

Foto: Hermann Göll, de brand van Alexandrië

Niet iedereen hecht evenveel waarde aan interpunctie, zeker niet in informele communicatie, en helemaal niet als het om komma’s gaat. Toch is iemand er ooit met goede redenen mee begonnen.

Door Stieneke Ritzema

Die persoon was Aristophanes van Byzantium (ca. 275-180 v. Chr.). Hij werd geboren in Byzantium, nu Istanbul, en de meest tot de verbeelding sprekende functie op zijn CV is die van hoofdbibliothecaris van de bibliotheek van Alexandrië. Als bibliothecaris maakte hij tekstedities van werken van verschillende Griekse dichters, waaronder ook Homerus.

Om ervoor te zorgen dat de lezers van de teksten ze goed zouden kunnen voordragen, introduceerde hij twee dingen: accenten die aanwijzingen gaven voor de uitspraak en interpunctie. Hij plaatste punten tussen verzen om aan te geven hoe diep je adem moest halen om het vers in een keer uit te spreken. De hoogte waarop de punt geplaatst werd, gaf de lengte van het vers aan. Voor een kort vers, een komma, plaatste hij de punt midden in de regel. Uit deze punt is onze komma ontstaan.

Foto: Hermann Göll, de brand van Alexandrië

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

Leestips