Internationale Moedertaaldag

Foto: eerste steen van een shaheed minar (martelarenmonument) in Dhaka voor Abul Barkat, een van de gedode studenten.

Sinds 1999 is het elk jaar op 21 februari Internationale Moedertaaldag. Een dag speciaal om erbij stil te staan dat elke moedertaal waardevol is. Waarom 21 februari?

Door Stieneke Ritzema

Op 21 februari 1952 werden zeker vier Bengalese demonstranten gedood. Ze demonstreerden voor het behoud van hun moedertaal. Het Bengaals heeft op dit moment ongeveer 200 miljoen sprekers, maar in 1952 was de situatie heel anders. Wat nu Bangladesh heet was toen onderdeel van de staat Pakistan.

Pakistan bestond uit twee losse delen: West-Pakistan en Oost-Pakistan. In het oostelijke deel, nu Bangladesh, sprak de meerderheid Bengalees. De regering bestond echter uit West-Pakistanen die in 1948 een andere taal, het Urdu, als officiële landstaal instelden. Sprekers van het Bengaals, met name studenten, demonstreerden zonder succes en de regering verbood bijeenkomsten. Op 21 februari 1952 kwamen studenten toch weer bij elkaar om te demonstreren en werden in ieder geval vier van hen gedood. Pas in 1956 werd het Bengaals in de grondwet als officiële taal herkend, en 21 februari is nog steeds een nationale feestdag in Bangladesh.

Foto: eerste steen van een shaheed minar (martelarenmonument) in Dhaka voor Abul Barkat, een van de gedode studenten.

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

Leestips