Jacob van Maerlants Rijmbijbel

Foto: pagina uit een door Michiel van der Borch geïllumineerd exemplaar van de Rijmbijbel (1332)

De Koninklijke Bibliotheek doet op haar website verslag van de aanschaf van een vroeg veertiende-eeuws fragment van Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Waarom is dit fragment belangrijk?

Door Stieneke Ritzema

De Rijmbijbel is geen berijming van de Bijbel, maar is een vertaling en bewerking van de Historia scholastica van Petrus Comestor. Hierin worden de historische boeken uit de Bijbel naverteld, maar ook verklaard en in andere fragmenten verder aangevuld. Jacob van Maerlant zorgde er met zijn berijmde bewerking (1271) voor dat dit werk ook in het Middelnederlands te lezen was.

Van de Rijmbijbel zijn in ieder geval 15 handschriften bewaard gebleven, waar nu dus ook het fragment van de KB aan toegevoegd kan worden. Elk exemplaar is uniek, onder andere doordat sommige kopiisten de tekst hier en daar naar eigen inzicht verduidelijkt hebben. Ook de illustraties verschillen per exemplaar.

► Wie eens een exemplaar van de Rijmbijbel door wil bladeren, kan daarvoor terecht bij de beeldbank van Geheugen van Nederland.

Foto: pagina uit een door Michiel van der Borch geïllumineerd exemplaar van de Rijmbijbel (1332)

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

Leestips