Taalstrijd, taaltellingen, taalgrens

Foto: het stadhuis/hôtel de ville van het tweetalige Brussel

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de Belgische taalgrens op 1 september 1963 wettelijk werd vastgelegd. Daar gingen een hele geschiedenis en een taalstrijd aan vooraf.

Door Stieneke Ritzema

De taalstrijd begon kort na het onafhankelijk worden van België in 1830. De officiële taal was op dat moment het Frans, de taal die voornamelijk door de hogere klassen gesproken werd. De taalstrijd moest ervoor zorgen dat ook het Nederlands als officiële taal erkend werd.

Dit leidde er onder andere toe dat er vanaf 1921 per gemeente een taalbeleid kon worden opgesteld op basis van een taaltelling die eens per tien jaar plaatsvond. Wanneer een bepaald percentage van de bevolking een taal sprak, moesten daar voorzieningen voor zijn. Er was echter veel kritiek op deze methode, vooral van Vlaamse zijde, onder andere omdat er met de tellingen gesjoemeld zou worden. Het wettelijk vastleggen van de taalgrens in 1963 moest een einde maken aan de taalstrijd.

Foto: het stadhuis/hôtel de ville van het tweetalige Brussel

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

Leestips