Shocking! Couperus’ Eline Vere

Foto: beeld uit de film Eline Vere (1991)

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Louis Couperus in 1863 geboren werd. Wie zijn werk nu leest zou gemakkelijk kunnen vergeten welke onrust een roman als Eline Vere bij publicatie veroorzaakte.

Door Stieneke Ritzema

De roman verscheen eerst van juni tot december 1888 als feuilleton in Het Vaderland en werd het jaar daarna als roman gepubliceerd. De lezers van Eline Vere waren vooral gewend aan idealiserend proza, maar Couperus gaf ze iets radicaal anders: een naturalistische roman.

In naturalistische romans zijn hoofdpersonages niet deugdzaam en het loopt meestal ook niet goed met ze af. De romans worden gekenmerkt door determinisme, het lot van personages wordt bepaald door factoren als erfelijkheid en milieu. En vaak is dat lot het noodlot. De naturalistische roman brak in 1888 door, behalve Eline Vere verschenen dat jaar ook Juffrouw Lina van Marcellus Emants en Een liefde van Lodewijk Van Deyssel. Frederik van Eeden noemde die laatste roman “shocking!”

Foto: beeld uit de film Eline Vere (1991)

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

Leestips