boekdrukkunst

Pamfletten: snelle media in vroegmoderne tijd

De Koninklijke Bibliotheek beheert de Knuttel-collectie, een bonte verzameling vroegmoderne preken, commentaren en gedichten van bekende, onbekende en anonieme auteurs. De pamfletten bestrijken een periode van bijna 400 jaar. Ze zijn nu gedigitaliseerd en voor het eerst sinds lange tijd ...

Lees verder