Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag

Het laatste avondmaal door Bernard van Orley, ca. 1520-1530

Voor veel christenen speelt Pasen zich niet alleen af op Goede Vrijdag en eerste paasdag, tijdens de Vastentijd of Veertigdagentijd bereiden zij zich al op het paasfeest voor. Met name in de laatste zeven dagen van de Vastentijd worden belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbel herdacht die voorafgingen aan Jezus’ sterven. Een aantal dagen hebben een speciale betekenis.

Door Stieneke Ritzema

De Goede Week of Stille Week begint op de zondag voor Pasen, Palmzondag. De gebeurtenis die op deze dag centraal staat is Jezus’ intocht in Jeruzalem voorafgaand aan zijn dood. Hij wordt onthaald als een koning en de mensen leggen mantels en jonge takken voor hem op de grond. Aan deze takken, vaak aangeduid als palmtakken, dankt Palmzondag zijn naam.

Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht. Deze dag dankt zijn naam aan de gewoonte om kruisbeelden en andere beelden op deze dag met een wit kleed te bedekken. Goede Vrijdag staat in het teken van Jezus’ lijden en sterven. ‘Goede’ verwijst naar de betekenis die Jezus’ sterven heeft: een offer als verzoening voor zonden. In andere verklaringen wordt Goede Vrijdag gezien als verbastering van ‘Gods Vrijdag’ of als synoniem voor heilige vrijdag, omdat goed een oud woord voor heilig is. De laatste dag voor Pasen, Stille Zaterdag, herinnert aan de tijd dat Jezus’ lichaam in het graf lag. Op deze dag worden de kerkklokken niet geluid.

Afbeelding: Het laatste avondmaal door Bernard van Orley, ca. 1520-1530

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

Leestips