Met de Franse slag, geen broddelwerk

Foto: galopperend paard, James Seymour (1702-1752)

Als we iets met de Franse slag doen, doen we het slordig, onnauwkeurig. In de zeventiende en achttiende eeuw werd deze uitdrukking ook al gebruikt, maar was de betekenis heel anders.

Door Stieneke Ritzema

De Franse slag is een term die uit het paardrijden komt. Het was een zwierige zweepslag die een goede beheersing van de zweep vereiste. Het was helemaal geen slordige slag, maar juist een die vaardigheid toonde.

Dat blijkt ook uit de citaten die F.A. Stoett in zijn boek Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden heeft opgenomen. ‘Dat je maar een broddelaar bent, en de Fransche slag niet eens weet ter degen te slaan’ bijvoorbeeld, of: ‘Men hoort (op eene paardenmarkt) den franschen zweepslag kletsen, door vaardig slingeren, terwijl de kooplien zwetsen’. Dat we bij een Franse slag nu aan het tegenovergestelde denken, komt waarschijnlijk door het losse of zwierige dat de Franse slag ook moet hebben gehad.

Foto: galopperend paard, James Seymour (1702-1752)

©GeschiedenisBeleven.nl, auteur: Stieneke Ritzema, foto: Wikimedia

 

Leestips